Cijene parkiranja za automobile i autobuse 

Opis

Cijena (HRK)

Prvih 15 minuta Besplatno
Do 1 sat 10,00 HRK
Od 1 do 2 sata 20,00 HRK
Od 2 od 4 sata 30,00 HRK
Od 4 od 8 sati 40,00 HRK
Od 8 od 24 sata 70,00 HRK
Od 1 od 3 dana 70,00 HRK/dan
Od 4 od 7 dana 65,00 HRK/dan (nakon trećeg dana)
Od 8 od 14 dana 55,00 HRK/dan (nakon sedmog dana)
Svaki dan nakon 14 dana 50,00 HRK/dan (nakon četrnaestog dana)
Mjesečna karta 900,00 HRK
Godišnja karta 6.300,00 HRK
Izgubljena parkirna karta 770,00 HRK

Način plaćanja:

Cijene važe od 1. siječnja 2015. godine.