Cijene parkiranja za automobile i autobuse 

Opis

Cijena (HRK)

Do 1 sat 20,00 HRK
Svaki sljedeći započeti sat 20,00 HRK
Izgubljena parkirna karta 960,00 HRK

Cijene važe od 1. lipnja 2018. godine.